Πλήρωση A/C - Clima

Το service είναι μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για την χρήση του κλιματισμού του αυτοκινήτου σας εν όψει του καλοκαιριού.

Η συντήρηση Air Condition περιλαμβάνει αναλυτικά :

• Ανάκτηση FREON και καθαρισμός του υπάρχοντος FREON από υγρασίες με αυτόματο ειδικό μηχάνημα

•Έλεγχος υγροπαγίδας και αντικατάσταση όπου χρειάζεται

• Έλεγχος και αλλαγή φίλτρου καμπίνας όπου υπάρχει

• Απολύμανση στοιχείων καμπίνας με ειδικά σπρέι

• Συμπλήρωση λαδιών κομπρεσέρ

• Πλήρωση FREON

• Καθαρισμός εξωτερικού ψυγείου όπου είναι εφικτό

• Γενικός έλεγχος διαρροών